Τεχνικά Υαλοϋφάσματα για εφαρμογές έως και 1200 oC

Υαλοϋφάσματα KLEVERS

Για θερμοκρασίες εως 1200o

Υφάσματα Carbon KLEVOCARBON

Υαλόμαλλο KLEVOMAT

Υαλοκλωστές KLEVOYARN

Υαλοταινίες KLEVOTAPE

Υφασματα Αραμιδίου (Kevlar) KLEVOMID

Ειδικά Υφάσματα

Ακουστικές Εφαρμογές - Σύμφωνα με ειδικές απαιτήσεις